Среброто винаги е било ценен метал, още от както е било открито през 4000 г. пр. Хр. Неговата популярност не е направила нищо друго, освен да расте постоянно през вековете, тъй като притежава уникална способност да бъде в състояние да в крак с текущите модни тенденции на всяко време. Използването на сребро варира широко от използването му във филмите и компютрите до невидимо покритие върху термични прозорци. Среброто е използвано във валутата на много страни в света. Въпреки това, основното най-забележимо използване на среброто е красотата и привлекателността му като сребърни бижута. Но историята на среброто носи собствена привлекателност.

Среброто е наричано и "лунен метал" - студено и блестящо като отражение на луната върху водата. Поради богатството си се използва за декоративни предмети, които да украсяват обкръжението на човека. В крайна сметка среброто се използва за производство на предмети от ежедневна употреба, като например сребърни табли за чай и кафе, съдове и прибори за хранене като цяло. Среброто винаги е поддържал склонността си да бъде считан за символ на комфортен живот, ако не и откровено богатство!

Хората използват среброто още от най-ранни времена до днес заради неговитe естествени анти бактериални свойства. По време на Наполеоновите вълни е известно, че войниците са поставяли сребърни монети в манерките си, тъй като водата която са взимали е била винаги силно замърсено и така са я пречиствали. Днес има продукти като сребърна вода, която се използва за премахване на грим и срещу възпаление на кожата.